Συνέδριο Business Review Magazine

Ο επικεφαλής της Blueschild Consulting, Μανώλης Μαργαρίτης είναι ομιλητής στο 24ο συνέδριο του Business Review Magazine που λαμβάνει χώρα στις 20. Οκτωβρίου στην Αθήνα.  Θέμα της ομιλίας: “Το στοίχημα του ψηφιακού μετασχηματισμού για την εξωστρέφεια και την επιτυχία στις εξαγωγές”. Το συνέδριο λαμβάνει χώρα στις 20. Οκτωβρίου 2023, στο ξενοδοχείο Athenaeum Grand Hotel στην Αθήνα.