Χρηματοδοτήσεις
μικρομεσαίων επιχειρήσεων


Συνεργαζόμαστε με ελληνικά και ξένα fund

Η μετάβαση της εταιρείας σας σε νέα επιχειρηματικά επίπεδα απαιτεί πολλές φορές επιπλέον οικονομικούς πόρους. Στην Blueschild Consulting σας υποστηρίζουμε στην ανεύρεση χρηματοδοτήσεων και επιδοτήσεων.

Μέσα από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, το Ταμείο Ανάκαμψης, τα προγράμματα ΕΣΠΑ και τον Αναπτυξιακό Νόμο, οι ελληνικές επιχειρήσεις έχουν πρόσβαση σε χρηματοδοτήσεις και επιδοτήσεις με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους. Επιπλέον υπάρχουν επενδυτές στην Ελλάδα και το εξωτερικό, που ενδιαφέρονται να επενδύσουν σε ελληνικές εταιρείες.

Εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων
με δυνατό πυλώνα εξωστρέφειας

Οποιαδήποτε μορφή χρηματοδότησης και να αναζητήσετε, προϋπόθεση ακόμη και για τια αρχικές συζητήσεις αποτελεί ένα ολοκληρωμένο και επαγγελματικό business plan. Ένα business plan αποτελείται από δύο μέρη: την αναλυτική παρουσίαση του σχεδίου ανάπτυξης και των οικονομικών μεγεθών. 

Τα δύο βασικά κριτήρια για την επίτευξη θετικών αξιολογήσεων είναι τα επιχειρηματικά σχέδια να παρουσιάζουν υψηλή απόδοση, αλλά ταυτόχρονα να πείθουν για την εφικτότητα επίτευξης των στόχων.

Στην Blueschild Consulting υποστηρίζουμε τους πελάτες μας στην εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων διεθνών προδιαγραφών. Επιπλέον της τεχνογνωσία μας ως προς την εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων, συμβάλουμε στη διαμόρφωση της στρατηγικής εξωστρέφειας και ανάπτυξης εξαγωγών.

Η εξωστρέφεια και η ανάπτυξη των εξαγωγών αποτελούν σημαντικό μοχλό ανάπτυξης και αποτελούν στα επιχειρηματικά σχέδια δυνατό πυλώνα μετεξέλιξης που αξιολογείται ιδιαίτερα θετικά ως προς τις μελλοντικές αποδόσεις της εταιρείας.  

Επίτευξη χρηματοδοτήσεων

Για τη χρηματοδότηση της εταιρείας σας υπάρχουν πολύ διαφορετικές δυνατότητες με πολύ διαφορετικούς όρους και χαρακτηριστικά. Η επιλογή της κατάλληλης χρηματοδότησης εξαρτάται από το ποιες ανάγκες θα καλύψει, το ύψος και τα οικονομικά δεδομένα της κάθε εταιρείας. Στην Blueschild Consulting συνεργαζόμαστε με ελληνικά και ξένα funds, αλλά και με εξειδικευμένους συμβούλους επιδοτήσεων για την επιλογή χρηματοδότησης και επιδοτήσεων που συμβαδίζει με τις ειδικές ανάγκες της εταιρείας σας.

Υλοποίηση του επιχειρηματικού σας σχεδίου
στο τομέα της εξωστρέφειας

Οι επενδυτές, πέρα από το να αξιολογήσουν ένα business plan ως εφικτό και πειστικό, δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην άρτια υλοποίηση του. Με την Blueschild Consulting έχετε μία διεθνή εταιρεία στο πλευρό σας την οποία οι επενδυτές θα εμπιστευτούν ως προς την υποστήριξη της εταιρείας σας στην πετυχημένη υλοποίηση του σχεδίου ανάπτυξης, τόσο σε οργανωτικό επίπεδο όσο και ως προς την επίτευξη των στόχων στα θέματα εξαγωγών και εξωστρέφειας.

ΛΑΒΕΤΕ ΠΡΟΤΑΣΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΣ!

Member of the Axis Blueschild Group
© Copyright 2022 | Blueschild Consulting | All Rights Reserved
Scroll to Top