Οικονομικοί πόροι


Ανεύρεση οικονομικών πόρων μέσα από χρηματοδοτήσεις και επιδοτήσεις

Η μετάβαση της εταιρείας σας σε νέα επιχειρηματικά επίπεδα απαιτεί τις περισσότερες φορές επιπλέον οικονομικούς πόρους. Στην Blueschild Consulting σας υποστηρίζουμε στην ανεύρεση κατάλληλων εργαλείων για την άντληση χρηματοδοτήσεων και επιδοτήσεων.

Μέσα από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, το Ταμείο Ανάκαμψης, τα προγράμματα ΕΣΠΑ και τον Αναπτυξιακό Νόμο, οι ελληνικές επιχειρήσεις έχουν πρόσβαση σε χρηματοδοτήσεις και επιδοτήσεις με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους.

Επιπλέον υπάρχουν επενδυτικά κεφάλαια στην Ελλάδα και το εξωτερικό, που ενδιαφέρονται υπό προϋποθέσεις να χρηματοδοτήσουν ελληνικές εταιρείες.

Εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων
(business plan)

Οποιαδήποτε μορφή χρηματοδότησης και να αναζητήσετε, το κλειδί για την άντληση κεφαλαίων είναι να έχετε ετοιμάσει ένα ολοκληρωμένο business plan. Ένα πειστικό business plan δεν είναι απλά η απεικόνιση οικονομικών μεγεθών του παρελθόντος και εκτιμήσεις των οικονομικών στόχων του μέλλοντος, αλλά πρέπει να δίνει μία πειστική απάντηση για το ΠΩΣ. Πως η εταιρεία έχει σχεδιάσει να πετύχει στην επίτευξη των οικονομικών στόχων. 

Στην Blueschild Consulting υποστηρίζουμε τους πελάτες μας στην εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων διεθνών προδιαγραφών.

Διερεύνηση δυνατοτήτων χρηματοδότησης

Για τη χρηματοδότηση της εταιρείας σας υπάρχουν πολύ διαφορετικές δυνατότητες με πολύ διαφορετικούς όρους και χαρακτηριστικά. Η επιλογή της κατάλληλης χρηματοδότησης εξαρτάται από το ποιες ανάγκες θα καλύψει, το ύψος και τα οικονομικά δεδομένα της κάθε εταιρείας. Στην Blueschild Consulting συνεργαζόμαστε με εξειδικευμένους συμβούλους και funds και σας βοηθάμε να επιλέξετε τον τρόπο χρηματοδότησης που συμβαδίζει με τις ειδικές ανάγκες της εταιρείας σας.

Ανεύρεση επενδυτών & υποστήριξη στις συζητήσεις

Στην Blueschild Consulting διαθέτουμε τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό επαφές με τράπεζες και επενδυτικά funds που μπορεί να χρηματοδοτήσουν την ανάπτυξη της εταιρείας σας. Υποστηρίζουμε τους πελάτες μας τόσο στην ανεύρεση επενδυτών, όσο και στις συζητήσεις και διαπραγματεύσεις.

Εξειδικευμένη υποστήριξη στην υλοποίηση
του επιχειρηματικού σας σχεδίου

Οι επενδυτές, πέρα από το αξιολογήσουν ένα business plan εφικτό και πειστικό, δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην άρτια υλοποίησής του. Στις περισσότερες περιπτώσεις οι εταιρείες χρειάζονται υποστήριξη από εξειδικευμένους συμβούλους επιχειρηματικής αναδιοργάνωσης και ανάπτυξης. Με την Blueschild Consulting έχετε μία εταιρεία την οποία οι επενδυτές θα εμπιστευτούν ως προς την υποστήριξη της εταιρείας σας στην πετυχημένη υλοποίηση του σχεδίου ανάπτυξης.

ΛΑΒΕΤΕ ΠΡΟΤΑΣΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΣ!

Member of the Axis Blueschild Group
© Copyright 2022 | Blueschild Consulting | All Rights Reserved
Scroll to Top
Scroll to Top