Υπηρεσίες για Export Managers

Βελτιώστε την απόδοσή σας

Το δίλημμα των export managers

Ενώ οι εταιρείες διατηρούν οργανωμένες ομάδες πωλήσεων για τις εγχώριες πωλήσεις τους, περιμένουν οι εξαγωγές να αναπτυχθούν από έναν υπεύθυνο εξαγωγών. Ακόμη χειρότερα, ως υπεύθυνος εξαγωγών καλείστε να πραγματοποιείτε έρευνα αγοράς, να αναπτύσσετε εργαλεία εξαγωγικού μάρκετινγκ, να διεξάγετε δραστηριότητες προσέγγισης αγοραστών και να διαχειρίζεστε ζητήσεις, παραγγελίες και πωλήσεις ταυτόχρονα. Και όταν τα αποτελέσματα δεν είναι τα αναμενόμενα, εσείς ως υπεύθυνος εξαγωγών φέρετε όλη την ευθύνη.

Δυνατή συνεργασία

Είστε ο υπεύθυνος εξαγωγών στην εταιρεία σας; Δεν είμαστε ανταγωνιστές, αλλά συνεργάτες. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν μπορούν να συντηρήσουν έναν τεράστιο τμήμα εξαγωγών, αλλά ταυτόχρονα περιμένουν από εσάς, ως υπεύθυνο εξαγωγών, εξαιρετικά αποτελέσματα. Η Blueschild Consulting είναι η λύση σε αυτό το δίλημμα: προσθέτουμε σημαντικούς ανθρώπινους πόρους με ένα καινοτόμο μοντέλο και παρέχουμε τα εργαλεία για να βελτιστοποιήσετε την απόδοσή σας στην εταιρεία σας.

Πως σας υποστηρίζουμε

Αυξήστε την εξαγωγική σας δύναμη με το EXDESYS

Με το EXDESYS παρέχουμε σε εσάς, ως υπεύθυνο εξαγωγών, ένα ισχυρό εργαλείο για τη βελτιστοποίηση της εξαγωγικής δύναμης της εταιρείας σας. Το εξειδικευμένο μας audit και η έκθεση υποστηρίζουν την αναγνώριση του δυναμικού για περαιτέρω βελτιστοποίηση και τη διεκδίκηση των απαραίτητων πόρων από τη διοίκηση.

Εξωγενείς περιορισμοί

Το EXDESYS σας βοηθά να τεκμηριώσετε τους περιορισμούς και τις αδυναμίες που είναι πέρα ​​από τον τομέα της ευθύνης σας, αλλά επηρεάζουν το αποτέλεσμα όσον αφορά τις εξαγωγικές πωλήσεις.

Πολλαπλασιασμός δυναμικού

Η παράλληλη ανάπτυξη πολλών αγορών απαιτεί ανθρώπινο δυναμικό, το οποίο αντικειμενικά υπερβαίνει τη δυνατότητα ενός ατόμου. Μέσω της συνεργασίας με την Blueschild Consulting, αποκτάτε την ομάδα που χρειάζεστε. Με την υπηρεσία outsourcing μας, πολλαπλασιάζουμε τον αριθμό των αγορών, των ερευνών αγοραστών και του όγκου των εξαγωγικών πωλήσεων.

Ψηφιακός μετασχηματισμός στις εξαγωγές

Η ψηφιοποίηση στις εξαγωγές είναι αναγκαία για τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας. Σας υποστηρίζουμε στην ανάπτυξη ψηφιακών μοντέλων και στη δημιουργία καινοτόμων ψηφιακών εφαρμογών στις εξαγωγές.

Τα οφέλη ως export manager

Τεκμηρίωση της συνεισφοράς σας

Οι πωλήσεις αποτελούν τον τελευταίο βήμα μίας πολυδιάστατης διαδικασίας. Για να φτάσετε σε αυτό το ορόσημο ως υπεύθυνος εξαγωγών, χρειάζεται να βελτιώνετε συνεχώς την εξαγωγική έτοιμότητα της εταιρείας σας. Ωστόσο, η διοίκηση τείνει να αξιολογεί το έργο σας βασιζόμενη κυρίως στις πωλήσεις, υποτιμώντας την εργασία που κάνετε μέχρι τότε. Με το σύστημα EXDESYS και το Export Power Score, αποκτάτε ένα εργαλείο για τον παρακολούθηση και την τεκμηρίωση της προόδου της εξαγωγικής ετοιμότητας .

Επικεντρωθείτε στις πωλήσεις

Πολλαπλασιάζουμε για εσάς τον αριθμό των ζητήσεων, πράγμα που σας επιτρέπει να αυξήσετε την αποτελεσματικότητα της εργασίας σας. Εξοικονομείτε χρόνο στην ανάπτυξη αγοραστών και μπορείτε να επικεντρωθείτε στις συμφωνίες και πωλήσεις.

Απογειώστε τις εξαγωγές σας

Member of the Axis Blueschild Group

© Copyright 2024 | Blueschild Consulting | All Rights Reserved

Scroll to Top