Υπηρεσία outsourcing εξαγωγών – αποκτήστε το δικό σας τμήμα εξαγωγών

Αποκτήστε σήμερα το δικό σας τμήμα εξαγωγών

Σκέφτεστε να αναπτύξετε δικό σας τμήμα εξαγωγών;
Η δημιουργία και λειτουργία ενός δυνατού, εξαγωγικού τμήματος συνεπάγεται μεγάλο κόστος. Μία σύγχρονη λύση για την ανάπτυξη των εξαγωγών σας αποτελεί η υπηρεσία export 
outsourcing της Blueschild Consulting.

Ποια είναι τα οφέλη του outsourcing εξαγωγών;

1. Χρόνος ανάπτυξης τμήματος εξαγωγών

Ένα δικό σας εξαγωγικό τμήμα δεν δημιουργείται από την μία ημέρα στην άλλη. Η ανεύρεση και στελέχωση απαιτεί μεγάλη επένδυση σε χρόνο και κόστος. Την ίδια στιγμή το ρίσκο αστοχίας στην επιλογή στελεχών είναι αρκετά μεγάλο και συνεπάγεται μεγάλο κόστος. Επιπλέον της στελέχωσης των εξαγωγών, μία εταιρεία που δεν έχει ακόμη σοβαρό ποσοστό εξαγωγών, καλείται να αναπτύξει σύγχρονα, ειδικά εργαλεία για την ανάπτυξη των εξαγωγών της.
Ο χρόνος ανάπτυξης του εξαγωγικού τμήματος εκημδενίζεται με την υπηρεσία export outsourcing της Blueschild Consulting.

2. Ελαχιστοποιούμε το κόστος εξαγωγών

Για την πετυχημένη ανάπτυξη των εξαγωγών δεν επαρκεί τμήμα ενός ατόμου. Η ανάπτυξη εξαγωγών απαιτεί συνδυασμό τεχνογνωσίας και την εκτέλεση πολύ εργασιών σε διάφορους τομείς και επίπεδα. Συνεπώς αν στελεχώσετε το τμήμα εξαγωγών με ένα μόνο άτομο, τα αποτελέσματα θα είναι εκ των πραγμάτων απογοητευτικά. Αν από την άλλη, αν προχωρήσετε σε μία σωστή στελέχωση του τμήματος εξαγωγών δημιουργείτε υψηλό και σταθερό λειτουργικό κόστος. Εμείς σας απαλλάσσουμε από αυτό το δίλημμα. Ελαχιστοποιούμε το λειτουργικό κόστος των εξαγωγών σας με ένα πολύ διαφορετικό μοντέλο. Με το outsourcing εξαγωγών απολαμβάνετε τα οφέλη μίας δυνατής ομάδας, αλλά με ένα ελάχιστο κόστος.

3. Συνέργειες με τον υπεύθυνο εξαγωγών σας

Σε περίπτωση που έχετε έναν υπέυθυνο εξαγωγών,  μπορείτε με την υπηρεσία export outsourcing να πολλαπλασιάσετε την απόδοση ως προς την ανάπτυξη των εξαγωγών. Ο υπεύθυνος εξαγωγών της εταιρείας σας μπορεί να επικεντρωθεί στις σημαντικές του αρμοδιότητες. Δηλαδή στη διαχείριση των πελατών και πωλήσεων στο εξωτερικό. Εμείς τρέχουμε την ανάπτυξη των αγορών και την ανεύρεση νέων πελατών στο εξωτερικό. Με τον τρόπο αυτό μεγιστοποιήτε τα οικονομικά αποτελέσματα των πωλήσεων στο εξωτερικό.

4. Τεχνογνωσία ανάπτυξης εξαγωγών

Παρέχουμε πάνω από 10 χρόνια υπηρεσίες στον τομέα της ανάπτυξης εξαγωγών και διεθνοποίησης εταιρειών. Διαθέτουμε συνεπώς τεχνογνωσία και μακροχρόνια εμπειρία. Συνεργαζόμενοι με την Blueschild Consulting επωφελείστε από την τεχνογνωσία μας και αναβαθμίζετε το επίπεδο λειτουργίας του τμήματος των εξαγωγών σας.
Επιπλέον έχουμε αναπτύξει ειδικά εργαλεία για την οργάνωση και ανάπτυξη των εξαγωγών, τα οποία μέσα από τη συνεργασία μαζί μας είναι στη δική σας διάθεση.

5. Ανάπτυξη εξαγωγών με παρουσία στις αγορές

Με τη διεθνή ομάδα συμβούλων εξαγωγών της Blueschild Consulting έχουμε παρουσία σε παραπάνω από 50 αγορές του εξωτερικού. Αυτό σημαίνει ότι η εταιρεία σας μέσα από τη συνεργασία μας αποκτάτε παρουσία στις αγορές. Η ανάπτυξη πελατών και πωλήσεων γίνεται με επαφές τοπικά μέσα από τις αγορές. Και όχι μόνο αυτό. Η επικοινωνία με τους αγοραστές γίνεται στη δική τους γλώσσα και λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες της κάθε αγοράς. Αυτό κάνει τη διαφορά στην ανάπτυξη εξαγωγών!
Επίσης η παρουσία μας στις αγορές μειώνει σημαντικά το κόστος εξαγωγών από άποψης ταξιδιίων και συναντήσεων με τους εν δυνάμει αγοραστές.

6. Χρόνοι ανάπτυξης εξαγωγών

Η ανάπτυξη των εξαγωγών απαιτεί χρόνο. Ωστόσο με outsourcing εξαγωγών στην Blueschild Consulting μειώνουμε το χρόνο αυτό σε σημαντικό βαθμό.

7. Βελτίωση της συνολικής σας ανταγωνιστικότητας

Για μας στην Blueschild Consulting η ανάπτυξη εξαγωγών είναι άμεσα συνδεδεμένη με την συνολική σας ανταγωνιστικότητα. Αυτό σημαίνει ότι στα πλαίσια της συνεργασίας μας αξιολογούμε και σας υποστηρίζουμε σε μία συνολική βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της επιχείρησης σας. Πολύ σημαντική είναι και η αξιοποίηση των πληροφοριών και ερεθισμάτων που παράγονται με αγοραστές του εξωτερικού. Σας βοηθούν να αναγνωρίσετε τις νέες τάσεις και εξελίξεις στις αγορές του εξωτερικού και να τις εκμεταλλευτείτε στην εδώ αγορά.
Με αυτόν τον τρόπο, το όφελος δεν περιορίζεται στις πωλήσεις στο εξωτερικό, αλλά οφελεί όλη την εταιρεία.

Explore the opportunity to

EXPAND YOUR BUSINESS WITH US!

Member of the Axis Blueschild Group
© Copyright 2022 | Blueschild Consulting | All Rights Reserved
Scroll to Top