Υπηρεσία export outsourcing για ανάπτυξη εξαγωγών

Ανάπτυξη εξαγωγών
με outsourcing

Αποκτήστε σήμερα
το δικό σας
τμήμα εξαγωγών

Μειώστε το κόστος
ανάπτυξης εξαγωγών

Σκέφτεστε να αναπτύξτε δικό σας τμήμα εξαγωγών;
Η δημιουργία και λειτουργία ενός δυνατού, εξαγωγικού τμήματος συνεπάγεται μεγάλο κόστος. Μία σύγχρονη λύση για την ανάπτυξη των εξαγωγών σας αποτελεί η υπηρεσία export 
outsourcing της Blueschild Consulting.

Ποια είναι τα οφέλη του outsourcing εξαγωγών;

1. Ελαχιστοποίηση επένδυσης

Ένα δικό σας εξαγωγικό τμήμα δεν δημιουργείται από την μία ημέρα στην άλλη. Η ανεύρεση και στελέχωση απαιτεί επένδυση σε χρόνο και κόστος. Αυτή η επένδυση εκπίπτει με την υπηρεσία export outsourcing της Blueschild Consulting.

2. Ελαχιστοποιούμε το λειτουργικό κόστος

Για την πετυχημένη ανάπτυξη των εξαγωγών δεν επαρκεί τμήμα ενός ατόμου. Η ανάπτυξη εξαγωγών απαιτεί συνδυασμό τεχνογνωσίας και πολύ διαφορετικών εργασιών. Αυτό δημιουργεί το δίλημμα μίας πλήρους οργάνωση με υψηλό λειτουργικό κόστους. Σας απαλλάσσουμε από αυτό το δίλημμα. Ελαχιστοποιούμε το λειτουργικό κόστος του τμήματος εξαγωγών.

3. Αποτελεσματικότητα του υπεύθυνου εξαγωγών

Με την υπηρεσία export outsourcing, ο υπεύθυνος εξαγωγών της εταιρείας σας μπορεί να επικεντρωθεί στις σημαντικές του αρμοδιότητες, που είναι η διαχείριση των πωλήσεων στο εξωτερικό, όταν έχουν ξεκινήσει οι διαπραγματεύσεις και συνεργασίες. Με τον τρόπο αυτό του δίνεται η δυνατότητα να μεγιστοποιήσει τα οικονομικά αποτελέσματα των πωλήσεων στο εξωτερικό.

4. Μείωση χρόνου ανάπτυξης εξαγωγών

Συνεργαζόμενοι με την Blueschild Consulting εμείς είμαστε το εξαγωγικό σας τμήμα και από την πρώτη ημέρα σε πλήρη λειτουργία, αναπτύσσοντας τις αγορές – στόχο που έχουμε προσδιορίσει από κοινού.

5. Τεχνογνωσία & εργαλεία ανάπτυξης εξαγωγών

Παρέχουμε πάνω από 10 χρόνια υπηρεσίες στον τομέα ανάπτυξης εξαγωγών και διεθνοποίησης εταιρειών. Διαθέτουμε συνεπώς τεχνογνωσία και μακροχρόνια εμπειρία. Επιπλέον έχουμε αναπτύξει ειδικά εργαλεία για την οργάνωση και ανάπτυξη των εξαγωγών, τα οποία είναι στη δική σας διάθεση.

6. Παρουσία στις διεθνείς αγορές

Μέσω της διεθνούς μας ομάδας έχουμε παρουσία σε πολλές στρατηγικές αγορές του εξωτερικού. Αυτό σημαίνει ότι και εσείς μέσα από τη συνεργασία μας αποκτάτε παρουσία στις αγορές. Η ανάπτυξη πελατών και πελατών γίνεται με επαφές τοπικά μέσα από τις αγορές.

7. Βελτίωση της συνολικής σας ανταγωνιστικότητας

Για μας η ανάπτυξη εξαγωγών είναι άμεσα συνδεδεμένη με την συνολική σας ανταγωνιστικότητα. Αυτό σημαίνει ότι στα πλαίσια της συνεργασίας μας αξιολογούμε και σας υποστηρίζουμε σε μία συνολική βελτίωση της ανταγωνιστικότητας σας. Πολύ σημαντική είναι και η αξιοποίηση των πληροφοριών και ερεθισμάτων που παράγονται με αγοραστές του εξωτερικού. Σας βοηθούν να αναγνωρίσετε τις νέες τάσεις και εξελίξεις στις αγορές του εξωτερικού και να τις εκμεταλλευτείτε στην εδώ αγορά.
Με αυτόν τον τρόπο, το όφελος δεν περιορίζεται στις πωλήσεις σας στο εξωτερικό, αλλά περιλαμβάνει όλη την εταιρεία.

Explore the opportunity to

EXPAND YOUR BUSINESS WITH US!

Member of the Axis Blueschild Group
© Copyright 2022 | Blueschild Consulting | All Rights Reserved
Scroll to Top