Συνέδριο Business Review Magazine

Ο επικεφαλής της Blueschild Consulting, Μανώλης Μαργαρίτης είναι ομιλητής στο 24ο συνέδριο του Business Review Magazine που λαμβάνει χώρα στις 20. Οκτωβρίου στην Αθήνα. 

Θέμα της ομιλίας: “Το στοίχημα του ψηφιακού μετασχηματισμού για την εξωστρέφεια και την επιτυχία στις εξαγωγές”.

Το συνέδριο λαμβάνει χώρα στις 20. Οκτωβρίου 2023, στο ξενοδοχείο Athenaeum Grand Hotel στην Αθήνα.

Explore the opportunity to

EXPAND YOUR BUSINESS WITH US!

Member of the Axis Blueschild Group
© Copyright 2022 | Blueschild Consulting | All Rights Reserved
Scroll to Top