Μία ευκαιρία για τις ελληνικές επιχειρήσεις

Αυτή την περίοδο κινούμαστε όλοι σε αχαρτογράφητα νερά, τόσο σε προσωπικό επίπεδο, όσο και σε ότι αφορά στην οικονομία και τις επιχειρήσεις μας.
Τόσο οι επιστήμονες όσο και οι πολιτικοί προσπαθούν να διαμορφώσουν σχέδια και σενάρια για την επόμενη ημέρα, αλλά στην πραγματικότητα δεν υπάρχει βεβαιότητα για τίποτα.

Αυτή η κρίση έχει όμως μια ιδιαιτερότητα: δεν αφορά την Ελλάδα μόνο, αλλά λίγο πολύ τις περισσότερες χώρες στο κόσμο. Μάλιστα μπορούμε να πούμε ότι αυτή τη φορά η Ελλάδα δείχνει να διαχειρίστηκε την κρίση πολύ καλύτερα από πολλές άλλες, θεωρητικά πιο οργανωμένες χώρες.

Οι συνέπειες στις οικονομίες είναι πρωτοφανείς. Διεθνείς κολοσσοί που μέχρι πριν από λίγες εβδομάδες περιφανευόταν για την δύναμη και κερδοφορία τους καταρρέουν και αναζητούν απελπισμένα πακέτα σωτηρίας. Είναι σχεδόν βέβαιο ότι οι ανακατατάξεις στις αγορές θα είναι τεράστιες και μακροπρόθεσμες.

Οι ελληνικές εταιρείες, μετά από το πρώτο σοκ, καλούνται και αυτές να σχεδιάσουν την επιβίωση και το μέλλον τους. Μέσα στο γενικό χάος υπάρχουν θετικά στοιχεία, ειδικά για τους Έλληνες επιχειρηματίες, τα οποία εφόσον τα συνειδητοποιήσουν και τα αξιοποιήσουν μπορούν να μετατραπούν σε μια σημαντική ευκαιρία.

#1 Εμπειρία σε περιβάλλον κρίσης
Λίγες μόνο χώρες στον κόσμο έχουν περάσει τα περασμένα χρόνια τόσο μεγάλες οικονομικές δυσκολίες όπως η ελληνική οικονομία. Θα μπορούσαμε να πούμε, ότι η κατάσταση κρίσης για την Ελλάδα είχε γίνει κανονικότητα. Η επιβίωση υπό αυτές τις συνθήκες αποτελεί μια εμπειρία την οποία μόνο πολύ λίγες εταιρείες στον κόσμο διαθέτουν και αυτό αποτελεί ένα ξεκάθαρο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

#2 Χαμηλό σημείο εκκίνησης
Το δύσκολο οικονομικό περιβάλλον στην Ελλάδα όλα τα τελευταία χρόνια εκ των πραγμάτων περιόρισε τις δυνατότητες για τις ελληνικές επιχειρήσεις να πετύχουν πολύ υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. Με άλλα λόγια, έχουμε να χάσουμε πολύ λιγότερα σε σύγκριση με τις επιχειρήσεις σε άλλες χώρες και έχουμε να κερδίσουμε πολύ περισσότερα.

#3 Ευελιξία στο ελληνικό DNA
Η Ελλάδα ανέκαθεν δεν μπορούσε να στηριχθεί σε δυνατά, οργανωμένα συστήματα, είτε αυτό αφορούσε το κράτος, είτε το επιχειρηματικό περιβάλλον. Αυτό όμως οδήγησε σε μια κατάσταση οι Έλληνες επιχειρηματίες να έχουν αναπτύξει την ικανότητα για ευελιξία σε πολύ υψηλά επίπεδα. Αυτή η ικανότητα θα αποτελέσει για την επόμενη ημέρα τις κρίσης ίσως το πιο σημαντικό παράγοντα επιτυχίας και ανάπτυξης.

#4 Ανακατατάξεις στις αγορές
Η σταθερότητα και ο κορεσμός στις μεγάλες αγορές δημιουργούσαν στο παρελθόν υψηλά εμπόδια εισόδου για τις ελληνικές επιχειρήσεις. Με την κρίση και τα δύο αλλάζουν. Η τράπουλα ξαναμοιράζεται. Αυτό θα δημιουργήσει πολλές, νέες ευκαιρίες.

Σαφώς οι παραπάνω θετικοί παράγοντες για τις ελληνικές επιχειρήσεις δεν λειτουργούν ως αυτόματος πιλότος προκειμένου να μετατρέψουν τις απειλές της κρίσης σε ευκαιρίες. Οι επιχειρήσεις καλούνται να λάβουν συγκεκριμένες και στοχευμένες πρωτοβουλίες και αυτό άμεσα. Μετά το πρώτο σοκ θα ανοίξει ένα στρατηγικό παράθυρο, αλλά αυτό θα μπορέσουν να το εκμεταλλευτούν μόνο αυτές οι εταιρείες οι οποίες το έχουν προβλέψει σωστά και έχουν προετοιμαστεί γι’ αυτό.

Explore the opportunity to

EXPAND YOUR BUSINESS WITH US!

Member of the Axis Blueschild Group
© Copyright 2022 | Blueschild Consulting | All Rights Reserved
Scroll to Top