Λειτουργούμε ως προσωπικοί σύμβουλοι

Λειτουργούμε ως προσωπικοί σύμβουλοι

Υπάρχει η κλασική εικόνα για τους συμβούλους που εμφανίζονται γραβατωμένοι και εκπονούνε θεωρητικές, τεχνοκρατικές μελέτες, οι οποίες δεν εφαρμόζονται ποτέ. Στην Blueschild Consulting έχουμε μία άλλη φιλοσοφία και προσέγγιση. Λειτουργούμε ως προσωπικοί σύμβουλοι των πελατών μας.

Το ζητούμενο είναι οι δικοί σας στόχοι

Μας ενδιαφέρει να καταλάβουμε το δικό σας όραμα και να συμβάλουμε στην επίτευξη των δικών σας στόχων!
Ειδικά στις μικρομεσαίες εταιρείες ο βασικός παράγοντας επιτυχίας είναι η προσωπικότητα του επιχειρηματία. Όλες οι αναπτυξιακές δράσεις πρέπει να είναι αλληλένδετες με τη δική σας προσωπικότητα.

Το πλεονέκτημα ουδέτερης σκοπιάς

Είναι απολύτως φυσιολογικό ο κάθε επιχειρηματίας, αλλά και τα στελέχη της εταιρείας, από κάποιο σημείο να διαμορφώνουν τις απόψεις και αποφάσεις τους σε μεγάλο βαθμό με προσωπικά και συναισθηματικά κριτήρια. Επίσης εγκλωβίζονται σε μία ρουτίνα, ακόμη και αν αυτή απαιτεί αλλαγές και μία μετεξέλιξη.
Για τους παραπάνω λόγους ο ρόλος ενός κατάλληλου συμβούλου μπορεί να είναι καθοριστικός. Στην Blueschild Consulting ερχόμαστε στην εταιρεία με το πλεονέκτημα της ουδέτερης σκοπιάς. Μπορούμε να συμβάλουμε να εντοπίσουμε τα σημεία που χρίζουν βελτίωση, αλλά ακόμη να σας συμβουλέψουμε ως προς τα στρατηγικά θέματα της εταιρείας σας.

Coaching

Η προσωπική συμβουλευτική έχει ως επίκεντρο τον συνεχή, προσωπικό διάλογο και όχι την παραγωγή θεωρητικών σχεδίων και μελετών. Τα θέματα στρατηγικής εξέλιξης, marketing, ψηφιοποίησης και οργάνωσης δεν έχουν αρχή και τέλος, αλλά είναι μία διαδικασία που συνεχώς εξελίσσεται και προσαρμόζεται.
Στο εξωτερικό είναι απόλυτα φυσιολογικό ο επιχειρηματίας να έχει έναν εξειδικευμένο σύμβουλο, με τον οποίο έχει σχέση εμπιστοσύνης και με τον οποίο μπορεί να προβληματίζεται για τα επόμενα βήματα της εταιρείας.

 

Explore the opportunity to

EXPAND YOUR BUSINESS WITH US!

Member of the Axis Blueschild Group
© Copyright 2022 | Blueschild Consulting | All Rights Reserved
Scroll to Top