Διεθνή καριέρα 
ως σύμβουλος εξαγωγών

Ενταχθείτε στη διεθνή ομάδα συμβούλων
της Blueschild Consulting

Είστε ανεξάρτητος σύμβουλος εξαγωγών;
Γίνετε μέλος της διεθνούς ομάδας της Blueschild Consulting!

Global services, local operation

Στη Blueschild Consulting υποστηρίζουμε τις επιχειρήσεις σε διεθνές επίπεδο, αλλά λειτουργούμε τοπικά, μέσα από τις αγορές. Αυτό το κάνουμε σε συνεργασία με εξειδικευμένους συμβούλους στην εκάστοτε αγορά.

Ωστόσο δεν είμαστε κάποιο δίκτυο. Τα έργα μας υλοποιούνται με συγκεκριμένες προδιαγραφές, διαδικασίες και βέλτιστες πρακτικές προκειμένου να διασφαλίζουμε για τους πελάτες την ίδια αποτελεσματικότητα σε όλες τις αγορές. 

Την ίδια στιγμή προσφέρουμε σε συμβούλους επιχειρηματική ανάπτυξης και συμβούλους  εξαγωγών μία ελκυστική πρόταση συνεργασίας και τη δυνατότητα συμμετοχής τους σε ενδιαφέροντα διεθνή έργα. 

Ένα δυνατό win-win μοντέλο

Δεν εμπλεκόμαστε στην προσωπική σας συμβουλευτική δραστηριότητα. Αντιθέτως ως συνεργαζόμενος σύμβουλος της Blueschild Consulting έχετε τη δυνατότητα να αυξήσετε τα έσοδά σας και να εξελιχθείτε επαγγελματικά. 

Αναζητούμε...

Εξειδικευμένους τοπικούς συμβούλους με εμπειρία στους τομείς επιχειρηματικής ανάπτυξης και εξαγωγών που ενδιαφέρονται για νέες επαγγελματικές ευκαιρίες και συνέργειες. Περιμένουμε από τους συνεργάτες μας ένα υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού, αξιοπιστίας και δέσμευσης. Το προφίλ σας:

  • Πτυχίο ΑΕΙ
  • 5+ έτη επαγγελματική εμπειρία 
  • Ελεύθερος επαγγελματίας ως σύμβουλος επιχειρήσεων
  • Αποτελεσματικός
  • Πολύ καλές γνώσεις αγγλικών 
  • Επαγγελματικό παρουσιαστικό και άνεση επικοινωνίας
  • Δυνατό επαγγελματικό δίκτυο στην περιοχή σας

Τα οφέλη ως συνεργαζόμενος σύμβουλος της Blueschild Consulting

1. Ενισχύσετε το επαγγελματικό σας προφίλ

Ως συνεργαζόμενος σύμβουλος της Blueschild Consulting ενισχύετε το επαγγελματικό σας προφίλ στην αγορά. Εξελιχθείτε από τοπικό σε διεθνή σύμβουλο εξαγωγών.

2. Διευρύνετε τη γκάμα υπηρεσιών

Με τη Blueschild Consulting διευρύνετε τη γκάμα υπηρεσιών που μπορείτε να προσφέρετε στις επιχειρήσεις της περιοχής σας. Στρατηγική μετεξέλιξη, ανάπτυξη εξαγωγών, ψηφιοποίηση, είναι καινοτόμες υπηρεσίες που έχουν μεγάλο ενδιαφέρον για τις επιχειρήσεις. 

3. Τεχνογνωσία & εργαλεία

Ως μέλος της συμβουλευτικής μας ομάδας αποκτάτε πρόσβαση σε τεχνογνωσία, διαδικασίες και εργαλεία διεθνών προδιαγραφών. Επίσης διοργανώνουμε για τους συμβούλους μας τακτικές και εξειδικευμένες εκπαιδεύσεις.

4. Πρόσβαση σε νέο πελατολόγιο

Ως συνεργαζόμενος σύμβουλος της Blueschild Consulting αποκτάτε πρόσβαση ακόμη και σε μεγάλες εταιρείες της περιοχής σας, που ενδιαφέρονται για την μετεξέλιξη και διεθνοποίηση τους σε συνεργασία με μία διεθνή εταιρεία.

5. Αύξηση του εισοδήματος σας

Στη Blueschild Consulting έχετε τη δυνατότητα να συμμετέχετε σε διάφορα έργα. Σε κάθε περίπτωση ανοίγετε την προοπτική για σημαντική αύξηση των εσόδων σας.

6. Εξέλιξη στη Blueschild Consulting

Η Blueschild Consulting είναι μία εταιρεία με δυναμική ανάπτυξη σε διεθνές επίπεδο. Ξεκινάτε ως τοπικός μας σύμβουλος, αλλά στη συνέχεια έχετε τη δυνατότητα να εξελιχθείτε εντός της Blueschild Consulting είτε ως project manager, industry expert, είτε ακόμη και ως μέλος της διοίκησης. Επιβραβεύουμε τους συνεργάτες μας που διακρίνονται για τον επαγγελματισμό, την απόδοση και τη συνεισφορά τους στην συνολική εξέλιξη της Blueschild Consulting. 

Ευκαιρίες συνεργασίας

1. Inbound projects

Όποτε πελάτες της Blueschild Consulting ενδιαφέρονται για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων στην περιοχή σας, συμμετάσχετε ως τοπικός μας συνεργάτης στην υλοποίηση των σχετικών ενεργειών. Ο εκάστοτε υπεύθυνος και συντονιστής του έργου θα σας παρέχει όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες και θα σας υποστηρίζει στην επίτευξη των επιθμητών αποτελεσμάτων. 

2. Outbound projects

Ως συνεργαζόμενος σύμβουλος έχετε την ευκαιρία να προσφέρετε στις εταιρείες της περιοχής σας όλη την γκάμα υπηρεσιών της Blueschild Consulting. Θα είστε ο σύνδεσμος με τις ομάδες συμβούλων μας στις αγορές στις οποίες στοχεύει ο συγκεκριμένος πελάτης. 

3. Blueschild Consulting industry expert

Εάν έχετε υψηλή εξειδίκευση σε έναν συγκεκριμένο κλάδο ή προϊοντική κατηγορία μπορείτε να συμμετάσχετε ως ειδικός σε έργα της Blueschild Consulting, ακόμη και αν αυτά δεν σχετίζονται με την γεωγραφική σας έδρα.

Επικοινωνήστε μαζί μας!

Εάν σας ενδιαφέρει η προοπτική να ενταχθείτε στη διεθνή συμβουλευτική ομάδα της Blueschild Consulting αποστείλετε την εκδήλωση ενδιαφέροντος σας με τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου:

ΛΑΒΕΤΕ ΠΡΟΤΑΣΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΣ!

Member of the Axis Blueschild Group
© Copyright 2022 | Blueschild Consulting | All Rights Reserved
Scroll to Top