Εξαγωγές στην Ευρώπη: All in One

Εξαγωγές στην Ευρώπη
Exports Europe – All in One!

Αναπτύξετε τις εξαγωγές σας
στις ευρωπαϊκές αγορές!

Για τις ελληνικές επιχειρήσεις που θέλουν να αναπτύξουν τις εξαγωγές τους, η Ευρώπη αποτελεί τον πρώτο στόχο. Ψυχολογικά και πρακτικά οι σχετικά μικρές αποστάσεις δείχνουν να διευκολύνουν τα πράγματα. Αυτό αφορά τόσο την προσέγγιση αγοραστών στην Ευρώπη, όσο και τη διακίνηση των προϊόντων προς τις ευρωπαϊκές αγορές.
Μία δεύτερη σημαντική ευκολία είναι η ελεύθερη μετακίνηση προϊόντων στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες χωρίς τελωνειακές διαδικασίες.

Οι προκλήσεις στις εξαγωγές στην Ευρώπη

Σαφώς οι εξαγωγές στην Ευρώπη προσφέρουν πολύ μεγάλες οικονομικές προοπτικές για τις ελληνικές επιχειρήσεις. Την ίδια στιγμή η Ευρώπη παραμένει όμως ένα μωσαϊκό πολύ διαφορετικών αγορών με διαφορετικές νοοτροπίες και πολυγλωσσία.

Υψηλό κόστος ανάπτυξης πολλών αγορών
Ενώ μιλάμε για εξαγωγές στην Ευρώπη, στην πραγματικότητα πρόκειται για την ανάπτυξη εξαγωγών σε πολλές διαφορετικές χώρες. Για να πετύχετε στις εξαγωγές στην Ευρώπη χρειάζεστε τοπικό συνεργάτη σε κάθε χώρα. Για παράδειγμα ένας συνεργάτης στην Ισπανία δεν μπορεί να υποστηρίξει την ανάπτυξη εξαγωγών στη Γερμανία.
Συνεπώς η ανάπτυξη εξαγωγών στην Ευρώπη συνεπάγεται πολύ υψηλό κόστος, ενώ οι συνέργειες μεταξύ των χωρών είναι περιορισμένες.

Υψηλός ανταγωνισμός στις ευρωπαϊκές αγορές
Η Ευρώπη είναι διεθνής πόλος έλξης. Δεν υπάρχει παραγωγική εταιρεία που να μην στοχεύει στην ανάπτυξη εξαγωγών στις ευρωπαϊκές αγορές. Αυτό δυσκολεύει την προσέγγιση των αγοραστών στις ευρωπαϊκές αγορές και αυξάνει πολύ τους χρόνους επίτευξης συνεργασιών.

Μικρά περιθώρια κέρδους
Ο υψηλός ανταγωνισμός στις ευρωπαϊκές αγορές δεν δυσκολεύει μόνο την επίτευξη συνεργασιών, αλλά δημιουργεί μεγάλη πίεση στις τιμές. Θα πρέπει να είστε έτοιμοι να προσφέρετε τα προϊόντα σας σε χαμηλότερες τιμές από αυτές στην Ελλάδα.

Μικροί όγκοι παραγγελιών
Το γεγονός ότι η μεταφορά προϊόντων είναι σχετικά εύκολη και σύντομη εντός Ευρώπης, έχει ως αποτέλεσμα οι αγοραστές να μην χρειάζεται να κάνουν μεγάλες παραγγελίες. Δεν θέλουν να έχουν μεγάλα αποθέματα στις αποθήκες τους

Καινοτόμα υπηρεσία εξαγωγών
Exports Europe – All in One

Για εταιρείες που ενδιαφέρονται να απαπτύξουν τις εξαγωγές τους στην Ευρώπη, η Blueschild Consulting έχει αναπτύξει μία ειδική καινοτόμα υπηρεσία εξαγωγών “Exports Europe – All in One”.

Το μεγάλο μας πλεονέκτημα είναι ότι έχουμε εξειδικευμένους, τοπικούς συνεργάτες σε όλες τις ευρωπαϊκές αγορές (και όχι μόνο).
Αυτό μας επιτρέπει να προσφέρουμε για την ανάπτυξη εξαγωγών στις ευρωπαϊκές αγορές σημαντικά και μοναδικά οφέλη και πιο συγκεκριμένα:

  1. Την παράλληλη ανάπτυξη των ευρωπαϊκών αγορών μέσα από μία μόνο συνεργασία
  2. Την ανάπτυξη των αγορών εκ των έσω με στελέχη που γνωρίζουν τις ιδιαιτερότητες της εκάστοτε αγοράς
  3. Την καθοριστική μείωση του κόστους για την ανάπτυξη των εξαγωγών σας

Με την υπηρεσία “Exports Europe – All in One” ελαχιστοποιείτε το κόστος και τον χρόνο ανάπτυξης των εξαγωγών σας προς την Ευρώπη ενώ πολλαπλασιάζετε τα αποτελέσματα.

Explore the opportunity to

EXPAND YOUR BUSINESS WITH US!

Member of the Axis Blueschild Group
© Copyright 2022 | Blueschild Consulting | All Rights Reserved
Scroll to Top