Εξαγωγές στην Ευρώπη

Αναπτύξετε τις ευρωπαϊκές αγορές 
μέσα από μία συνεργασία

Εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη μέσα από μία συνεργασία

Η Ευρώπη παραμένει να αποτελεί μία γεωγραφική περιοχή με τεράστιες δυνατότητες για εξαγωγές. Για τις ελληνικές επιχειρήσεις οι εξαγωγές στην Ευρώπη είναι πιο άμεσα προσβάσιμες και η μεταφορά των προϊόντων σχετικά εύκολη.

Κάνουμε τη διαφορά στις αγορές


Ανάπτυξη των ευρωπαϊκών αγορών – εκ των έσω

Αυτό που μας διαφοροποιεί είναι το γεγονός, ότι αναπτύσσουμε τις εξαγωγές σε νέες αγορές με εξειδικευμένα, τοπικά στελέχη. Οι τοπικοί μας σύμβουλοι γνωρίζουν τις ιδιαιτερότητες των αγορών, τους βασικούς παίκτες και τη γλώσσα των αγοραστών. Αυτό βελτιώνει σε καθοριστικό βαθμό την αποτελεσματικότητα των επαφών. Μέσα από τους αμέτρητους ανταγωνιστές αποκτάτε σε συνεργασία με την Blueschild Consulting ένα επιπλέον σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Επιλέγουμε τους κατάλληλους αγοραστές

Για την ανάπτυξη νέων αγορών δεν χάνουμε το χρόνο μας με γενικές λίστες επαφών και μαζικές αποστολές e-mail. Με βάση την εξαγωγική σας στρατηγική διεξάγουμε έρευνα στις αγορές και επιλέγουμε εταιρείες που να ταιριάζουν στο δικό σας προφίλ και στις δικές σας προδιαγραφές. Επίσης για την επικοινωνία με τις εταιρείες αυτές διερευνούμε τα αρμόδια στελέχη, ώστε η επαφή να είναι στοχευμένη και αποτελεσματική.

Οι αγοραστές είναι δικοί σας

Στις συνεργασίες με τους αγοραστές οι συμφωνίες είναι απευθείας μεταξύ αυτών και της εταιρείας σας. Αυτό σημαίνει ότι οι αγοραστές είναι δικοί σας και εσείς έχετε πάντοτε τον έλεγχο της συνεργασίας και άμεση συνεργασία με τους αγοραστές. Όλες οι συνεργασίες που κτίζουμε για σας αποτελούν αξία της δικής σας εταιρείας.

Γνωστοποίηση της εταιρείας και του brand σας στην Ευρώπη

Στην Blueschild Consulting δεν είμαστε μεσίτες, λειτουργούμε στην ανάπτυξη νέων αγορών υπό τη δική σας επωνυμία και για λογαριασμό σας. Γνωστοποιούμε την εταιρεία και το brand σας στις αγορές του εξωτερικού.

Ολοκληρωμένη και προσωποποιημένη επικοινωνία με αγοραστές

Η επαγγελματική προσέγγιση ενός εν δυνάμει αγοραστή δεν είναι η αποστολή ενός mail ή ένα τηλεφώνημα. Αυτό που κάνει τη διαφορά είναι η διερεύνηση του κατάλληλου προσώπου και μία προσωπική επικοινωνία μαζί του. Ειδικά σε μεγαλύτερες εταιρείες αυτή η προσωποποιημένη επικοινωνία είναι μία επίπονη και χρονοβόρα διαδικασία, η οποία απαιτεί αλεπάλληλες προσπάθειες και πολύ επιμονή.

Αξιολόγηση & αξιοποίηση της ανταπόκρισης

Η ανάπτυξη εξαγωγών είναι μία δυναμική διαδικασία. Για μία συνεχή βελτίωση των αποτελεσμάτων πολύ σημαντική είναι η αξιολόγηση και αξιοποίηση της ανταπόκρισης των αγοραστών, ακόμη, ή ιδιαίτερα αν δεν είναι αρχικά θετικοί.

ΛΑΒΕΤΕ ΠΡΟΤΑΣΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΣ!

Member of the Axis Blueschild Group
© Copyright 2022 | Blueschild Consulting | All Rights Reserved
Scroll to Top