Διεθνοποίηση επιχειρήσεων

Η διεθνοποίηση μίας επιχείρησης
δεν είναι το ίδιο με εξαγωγές

Στην περίπτωση μίας επιχείρησης που είναι εξαγωγέας

  • το brand της έχει καθαρά εθνική ταυτότητα
  • τα κεντρικά διαχειρίζονται τις πωλήσεις στο εξωτερικό 
  • η παραγωγή είναι στην εγχώρια αγορά

Στην περίπτωση μίας διεθνοποιημένης εταιρείας

  • το brand έχει διεθνή ταυτότητα 
  • υπάρχει παρουσία στις αγορές του εξωτερικού
  • το marketing της προσαρμόζεται από αγορά σε αγορά  
  • μπορεί να υπάρχουν περισσότερα σημεία παραγωγής

Η διεθνοποίηση απαιτεί εντελώς διαφορετική στρατηγική, αφήγημα και μοντέλο ανάπτυξης σε σχέση με μία εξαγωγική εταιρεία. Αποτελεί μία μετεξέλιξη με πολύ μεγαλύτερε προοπτικές, αλλά και μεγαλύτερες προκλήσεις.

ΛΑΒΕΤΕ ΠΡΟΤΑΣΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΣ!

Member of the Axis Blueschild Group
© Copyright 2022 | Blueschild Consulting | All Rights Reserved
Scroll to Top