Αναβάθμιση & απογείωση επιχειρήσεων

Ξεκλειδώνουμε το δυναμικό της εταιρείας σας

Πιστεύετε ότι η εταιρεία σας αξίζει 
πολλαπλάσιο τζίρο;

Πολλοί επιχειρηματίες καταλαβαίνουν ότι η εταιρεία τους λειτουργεί σε επίπεδα ΠΟΛΥ χαμηλότερα των δυνατοτήτων της, αλλά ταυτόχρονα αδυνατούν να ξεκλειδώσουν το πραγματικό δυναμικό και να πετύχουν καθοριστικό άλμα των πωλήσεων και της κερδοφορίας τους.   

Επιπλέον, στην περίοδο που διανύουμε η στασιμότητα μπορεί να μετατραπεί πολύ γρήγορα σε μία φθίνουσα πορεία που δύσκολα ανατρέπεται. 

Τι σας κρατάει πίσω;

Σε σχέση με την ανταγωνιστικότητα των προϊόντων τους οι περισσότερες εταιρείες αξιοποιούν μόνο ένα μικρό ποσοστό του πραγματικού τους δυναμικού. Αυτό οφείλεται κυρίως στο ότι: 

 • Η εταιρεία σας δεν έχει ανανεώσει τη στρατηγική και το επιχειρηματικό της μοντέλο σύμφωνα με τις ραγδαίες εξελίξεις που λαμβάνουν χώρα στις αγορές. 
 • Ως διοίκηση παλεύετε μόνοι χωρίς υποστήριξη στους προβληματισμούς και τα ερωτήματα που μπορούν να πάνε την εταιρεία σε ένα επόμενο επίπεδο . 
 • Η οργάνωση της εταιρείας σας στην πάροδο των ετών δεν έχει ακολουθήσει τις νέες απαιτήσεις. Η εταιρεία λειτουργεί με τις ίδιες λογικές όπως στο παρελθόν. 
 • Η εταιρεία υπολείπεται τεχνογνωσίας σε θέματα στρατηγικής, νέων τεχνολογιών και σύγχρονου marketing, όπως απαιτείται για να διασφαλίσει ένα υψηλό επίπεδο ανταγωνιστικότητας . 

Πως πετυχαίνουμε στην Blueschild Consulting
την απογείωση της επιχείρησης σας;

Όταν η εταιρεία έχει κρίσιμες αδυναμίες σε πολλά διαφορετικά σημεία, η μετεξέλιξη της δεν μπορεί να επιτευχθεί με τμηματικές, αποσπασματικές επεμβάσεις.

Η απογείωση αφορά την εξ΄ολοκλήρου αναβάθμιση της εταιρείας σας με στόχο τη συνολική και καθοριστική αύξηση της απόδοσης της, δηλαδή την καθοριστική αύξηση των πωλήσεων και της κερδοφορίας της. 

Η πραγματικότητα όμως είναι ότι στο χώρο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων δεν υπάρχουν πολλές συμβουλευτικές εταιρείες που να μπορούν να προσφέρουν μία ολοκληρωμένη λύση για την απογείωση των επιχειρήσεων. 

Στην Blueschild Consulting μπορούμε.

Γιατί Blueschild Consulting;

 • Είμαστε διεθνής εταιρεία και έχουμε τεχνογνωσία και εμπειρία από πολλές αγορές και διαφορετικούς κλάδους
 • Προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις: συνδέουμε όλα τα βασικά θέματα μίας σύγχρονης οργάνωσης, όπως νέα επιχειρηματικά μοντέλα, σύγχρονο marketing, σχεδιασμός διαδικασιών, controlling και ψηφιακό μετασχηματισμό
 • Εξειδικευόμαστε στην ανάπτυξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων
 • Συνδυάζουμε την συνολική αναδιοργάνωση με την εξωστρέφεια της εταιρείας και την ανάπτυξη ξένων αγορών
 • Αναλύουμε και να εντοπίζουμε αδυναμίες με αντικειμενικότητα και χωρίς προκαταλήψεις
 •  Δεν εκπονούμε θεωρητικές μελέτες, αλλά σας υποστηρίζουμε στην υλοποίηση των απαιτούμενων ενεργειών και την επίτευξη των στόχων
 • Απογειώνουμε την εταιρεία σας μέσα από μία στενή και προσωπική συνεργασία

Τι περιλαμβάνει η υπηρεσία 
απογείωσης της επιχείρησης σας;

 • Ολοκληρωμένη ανάλυση και αξιολόγηση των αδυναμιών, αλλά και ευκαιριών
 • Σχεδιασμός σύγχρονης, καινοτόμας στρατηγικής 
 • Εκπόνηση επιχειρηματικού σχεδίου με συγκεκριμένους επιχειρηματικούς και οικονομικούς στόχους
 • Εγκατάσταση ενός αποτελεσματικού controlling συστήματος
 • Αναβάθμιση του εταιρικού Marketing
 • Ενίσχυση των πωλήσεων
 • Ανάπτυξη εξαγωγών
 • Προσαρμογή της οργανωτικής δομής & στελέχωσης
 • Εισαγωγή νέων τεχνολογιών & ψηφιακός μετασχηματισμός της εταιρείας

Επένδυση ύψιστης απόδοσης

Απ΄όλες τις επενδύσεις που μπορείτε να κάνετε, η ολοκληρωμένη απογείωση της επιχείρησης σας είναι αυτή με την υψηλότερη και πιο άμεση απόδοση. Μπορείτε να πετύχετε, όχι μόνο την άμεση και μετρήσιμη αύξηση των πωλήσεων, αλλά να αυξήσετε συνολικά την ανταγωνιστικότητα και τα μερίδια αγοράς της εταιρείας σας. Είναι μία επένδυση στο μέλλον, που φέρνει αποτελέσματα σήμερα.

ΛΑΒΕΤΕ ΠΡΟΤΑΣΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΣ!

Member of the Axis Blueschild Group
© Copyright 2022 | Blueschild Consulting | All Rights Reserved
Scroll to Top