360°αναδιοργάνωση
μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Πολλαπλασιάσετε τις πωλήσεις σας

Πιστεύετε ότι η εταιρεία σας θα μπορούσε 
να έχει πολλαπλάσιες πωλήσεις;

Πολλοί επιχειρηματίες καταλαβαίνουν ότι η εταιρεία τους λειτουργεί σε επίπεδα πολύ χαμηλότερα των δυνατοτήτων της, αλλά ταυτόχρονα δυσκολεύονται να ξεκλειδώσουν το δυναμικό και να πετύχουν ένα καθοριστικό άλμα των πωλήσεων και της κερδοφορίας τους.   

Θέμα απόφασης και αποφασιστικότητας

Δεν μπορείτε να περιμένετε οι ίδιες πρακτικές και η σημερινή σας οργάνωση να επιφέρουν καλύτερα αποτελέσματα στο μέλλον. Η απογείωση της εταιρείας σας προϋποθέτει καταρχάς από εσάς δύο πράγματα: να πάρετε την απόφαση για μία καθοριστική αναβάθμιση της και να την δρομολογήσετε με απόλυτη αποφασιστικότητα. 

Εκσυγχρονίστε την εταιρεία σας
και πολλαπλασιάστε τις πωλήσεις σας 
με την Blueschild Consulting

Σε σχέση με την ανταγωνιστικότητα των προϊόντων τους οι περισσότερες εταιρείες αξιοποιούν μόνο ένα μικρό ποσοστό του πραγματικού τους δυναμικού. Αυτό οφείλεται κυρίως σε τρεις λόγους: 

 • Η εταιρεία δεν έχει ανανεώσει και διαμορφώσει τη στρατηγική και το επιχειρηματικό της σχέδιο σύμφωνα με τις ραγδαίες εξελίξεις που λαμβάνουν χώρα στις αγορές. 
 • Η οργάνωση των επί μέρους τμημάτων στην πάροδο των ετών δεν έχει ακολουθήσει τις νέες απαιτήσεις. Η εταιρεία λειτουργεί με τις ίδιες λογικές όπως στο παρελθόν. 
 • Η εταιρεία υπολείπεται τεχνογνωσίας σε θέματα στρατηγικής, νέων τεχνολογιών και σύγχρονου marketing, όπως απαιτείται για να διασφαλίσει ένα υψηλό επίπεδο ανταγωνιστικότητας . 

Τι σημαίνει 360° αναδιοργάνωση;

Ενώ η εταιρεία πιθανότατα έχει κρίσιμες αδυναμίες σε πολλά διαφορετικά σημεία, ο αποτελεσματικός εκσυγχρονισμός της δεν μπορεί να επιτευχθεί με τμηματικές, αποσπασματικές επεμβάσεις.

Η 360° αναδιοργάνωση αφορά την εξ΄ολοκλήρου αναβάθμιση της εταιρείας σας με στόχο τη συνολική και καθοριστική αύξηση της απόδοσης της. Με άλλα λόγια, την καθοριστική αύξηση των πωλήσεων και της κερδοφορίας της.

Φανταστείτε την εξ΄ολοκλήρου ανακαίνιση μίας παλιότερης πολυκατοικίας. Ξεκινάει με την καταγραφή της σημερινής κατάστασης, στη συνέχεια εκπονείται ένα ολοκληρωμένο σχέδιο των απαιτούμενων εργασιών αποκατάστασης και ανανέωσης και τέλος υλοποιούνται συντονισμένα και προγραμματισμένα οι προβλεπόμενες εργασίες. 

Το αποτέλεσμα; Mία εταιρεία που σε όλα τα επίπεδα, από τη στρατηγική, τη διοίκηση και σε όλα τα τμήματα λειτουργεί με σύγχρονες προδιαγραφές και υψηλή απόδοση.

Γιατί Blueschild Consulting;

 • Ως εξειδικευμένοι σύμβουλοι αναλύουμε και να εντοπίζουμε αδυναμίες με αντικειμενικότητα και χωρίς προκαταλήψεις
 • Είμαστε διεθνή εταιρεία που έχει τεχνογνωσία και εμπειρία από πολλές αγορές και διαφορετικούς κλάδους, εφαρμόζουμε διεθνείς βέλτιστες πρακτικές
 • Σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες λύσεις: συνδέουμε όλα τα βασικά θέματα μίας σύγχρονης οργάνωσης, όπως νέα επιχειρηματικά μοντέλα, σύγχρονο marketing, σχεδιασμός διαδικασιών, controlling και ψηφιακό μετασχηματισμό
 • Πολλαπλασιάζουμε τα αποτελέσματα της αναδιοργάνωσης με την εξωστρέφεια της εταιρείας και την ανάπτυξη ξένων αγορών
 •  Δεν περιοριζόμαστε στο συμβουλευτικό τμήμα των έργων, αλλά υποστηρίζουμε τους πελάτες μας στην εφαρμογή του προγράμματος αναδιοργάνωσης

Τι περιλαμβάνει η 360° αναδιοργάνωση;

 • Ανασχεδιασμός στρατηγικής
 • Business plan
 • Controlling
 • Οργανωτική δομή & στελέχωση
 • Ανασχεδιασμός & βελτιστοποίηση διαδικασιών
 • Νέες τεχνολογίες & ψηφιακός μετασχηματισμός
 • Marketing
 • Πωλήσεις
 • Εξωστρέφεια

Επένδυση ύψιστης & άμεσης απόδοσης

Απ΄όλες τις επενδύσεις που μπορείτε να κάνετε στην εταιρεία σας, η ολοκληρωμένη 360° αναδιοργάνωση είναι αυτή με την υψηλότερη και πιο άμεση απόδοση. Μπορείτε να πετύχετε, όχι μόνο την άμεση και μετρήσιμη αύξηση των πωλήσεων, αλλά να αυξήσετε συνολικά την ανταγωνιστικότητα και τα μερίδια αγοράς της εταιρείας σας. Είναι μία επένδυση στο μέλλον, που φέρνει αποτελέσματα σήμερα.

ΛΑΒΕΤΕ ΠΡΟΤΑΣΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΣ!

Member of the Axis Blueschild Group
© Copyright 2022 | Blueschild Consulting | All Rights Reserved
Scroll to Top
Scroll to Top