Ανάπτυξη εξαγωγών – νέες τάσεις

Διανύουμε μία περίοδο ριζοσπαστικών αλλαγών. Κάποιες είναι πολύ εμφανείς, άλλες λιγότερο, αλλά εξίσου σημαντικές και καθοριστικές. Αυτό αφορά και την ανάπτυξη εξαγωγών, στις οποίες παρατηρούμε τα τελευταία χρόνια νέες τάσεις και προδιαγραφές.

Ανάπτυξη εξαγωγών:
ποιες είναιοι πιο σημαντικές 4 νέες τάσεις;

#1 Yπηρεσίες προστιθέμενης αξίας & καινοτομία

Τα τελευταία χρόνια ο ρόλος των προμηθευτών έχει αλλάξει. Το ζητούμενο δεν είναι πια απλά η προμήθευση προϊόντων. Κλειδί για την επίτευξη κερδοφόρων συνεργασιών με αγοραστές αποτελεί η προσφορά υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας και καινοτόμων προϊόντων. Οι δύο αυτοί παράγοντες αποτελούν μία διέξοδο από τη συνεχή πίεση των τιμών και μπορούν να διασφαλίσουν υψηλότερα περιθώρια κερδών, αλλά και πιο δυνατές συνεργασίες.

#2 Νέα επιχειρηματικά μοντέλα στις εξαγωγές

Οι ψηφιακές τεχνολογίες δεν είναι απλά χρήσιμα εργαλεία, αποτελούν σήμερα όλο και περισσότερο αναπόσπαστο μέρος των προϊόντων και υπηρεσιών. Οι κλασσικές εφοδιαστικές αλυσίδες αναδιαμορφώνονται και παρουσιάζονται νέοι παίκτες στην αγορά που απειλούν τις υφιστάμενες εταιρείες του χώρου. Το μέγεθος και οι οικονομίες κλίμακας δεν αποτελούν πια εγγύηση για την μελλοντική επιτυχία.

#3 Επιλεκτική προσέγγιση αγοραστών για την ανάπτυξη των εξαγωγών

Τυποποιημένα mailings ή ακόμη και η κλασσική, δαπανηρή παρουσία σε εκθέσεις δεν παράγουν πια επαρκή αποτελέσματα για την ανάπτυξη των εξαγωγών. Αυτό που απαιτείται σήμερα είναι η πολύ σχολαστική επιλογή υποψήφιων αγοραστών και προσωποποιημένες, πλήρως επεξεργασμένες προτάσεις συνεργασίας που να προκαλούν το ενδιαφέρον των αγοραστών.

#4 Ψηφιακό εξαγωγικό marketing και επικοινωνία

Τα ηλεκτρονικά μέσα προσφέρουν απίστευτες δυνατότητες για την ανάπτυξη των εξαγωγών. Προϋπόθεση για την αξιοποίηση τους είναι η εξειδικευμένη στρατηγική, και τα κατάλληλα ψηφιακά εργαλεία. Αυτό μπορεί να ακούγιεται αυτονόητο και απλό, αλλά δεν είναι. Ελάχιστες εταιρείες αξιοποιούν τα ηλεκτρονικά μέσα σωστά και συστηματικά.

Οι τέσσερις παραπάνω άξονες μπορούν να οδηγήσουν σε μία θεαματική και συνεχή αύξηση των εξαγωγών και προσφέρουν γενικότερα μία διέξοδο από τους περιορισμούς της εγχώριας αγοράς.
Αναρωτηθείτε όμως σε ποιο βαθμό τους εφαρμόζει η εταιρεία σας στην πράξη;

Explore the opportunity to

EXPAND YOUR BUSINESS WITH US!

Member of the Axis Blueschild Group
© Copyright 2022 | Blueschild Consulting | All Rights Reserved
Scroll to Top